Splátkový kalendář

O využití splátkového kalendáře požádejte předem emailem na klubvodnicka@seznam.cz nebo v poznámce přihlášky.
 
Z celkové částky uhradit        Jarní cyklus        Podzimní cyklus
nejméně 300,-                             do 15.1.                   do 31.8.    
nejméně 800,-                             do 15.2.                   do 15.10.
zbývající částka                           do 15.3.                   do 15.11.