Joga - Tanec - Bubnování (St 17:00 - 18:00)

Pohybově - hudební kroužek pro děti od 5 - 10 let.

Cílem kurzu je rozvoj a posílení osobnosti. Každá lekce v sobě skloubí všechny tři složky. Střídáním dynamiky a relaxace projdeme v harmonii všemi třemi vlnami.

Jóga - aktivní relaxační cvičení zaměřené na koncentraci dechu, držení těla formou hry. Odhaluje v dětech tvořivé schopnosti, sebeúctu, učí trpělivosti a posiluje vůli. Zklidní a pomáhá rozvíjet osobní disciplínu a soustředění.

Tanec -  Hravou formou děti objevují nový rozměr projevu a pohybu, který přináší nové pocity a zážitky. Rozvíjí zejména kondici, pohybové a koordinační schopnosti, uvolňuje napětí a povzbuzuje sebejistotu. Nabízí poznání svého těla, jeho nový rozměr.

Bubnování - Každý máme v sobě svůj rytmus, kterému když nasloucháme vede nás rytmem každodenního života. V kruhu budeme společně bubnovat a zpívat. Budeme hrát na indiánských bubnech, a hledat rytmy, které jsou v nás a kolem nás. Poznáváme rytmus v nás i ve svém okolí. jeme ze sebe vše nepotřebné a nabereme sílu ze společného souznění. Nakoukneme do tradic indiánů spojených s úctou k přírodě a k sobě samému. Hra a poznávání i jiných rytmických nástrojů a taky svého hlasu

Vedou: Zuzana Lásková a Zuzana Břinčilová