Výtvarné pátky pro rodiče s dětmi (od 16:00 - nepravidelně)

Výtvarné pátky pro rodiče s dětmi probíhají zpravidla jednou do měsíce, a to pátky odpoledne. Nejprve si na dané téma s dětmi popovídáme, děti samy řeknou, co znají a vědí ke konkrétnímu tématu. Pak se přímo vrhneme na samotnou výtvarnou "akci".

Poslední akce byly barvení "hudeních nástrojů", které jsme si vytvořili technikou kašírování. 

O dalším termínu Vás budeme informovat.